+6680-992-6565

ทีมงาน เอ็นเอ็น ไอที

การทำงานสไตล์พนักงานสมัยใหม่สบายๆ ทำงานอย่างเป็นกันเองแต่เน้นที่ผลงาน ทีมงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละคนก็มุ่งเน้นในงานด้านของตัวเองให้มีประสิธิภาพ มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยแบ่งหน้าที่การทำงานดังนี้

 • โฆษิต อารมณ์สวะ

  CEO

  ผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นไอที ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ
  หน้าที่ : วางนโยบาย/แผนงาน/SA
  ภูมิลำเนา:กาฬสินธ์

 • กองสิน อารมณ์สวะ

  Accounting

  ตำแหน่ง: พนักงานฝ่ายบัญชี
  หน้าที่ : ดูแลเรื่องเอกสารบัญชี

 • มรุเดช หาศิริ

  Marketing

  ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายการตลาด
  หน้าที่ : วางแผนการตลาด/นำเสนอ Software

 • องอาจ ภูโคกสูง

  Developer

  ตำแหน่ง: นักพัฒนาซอฟแวร์
  หน้าที่ : พัฒนาซอฟแวร์

 • สุริโย ดวงสี

  Designer

  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ
  หน้าที่ : ออกแบบ Dashboard

 • ศุภชัย ศรีหาตา

  English Lecturer

  ตำแหน่ง: ติดต่อฝ่ายต่างปรเทศ
  หน้าที่ : ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ/แปลภาษา