+6680-992-6565


อบรมInternet of thing(IOT)

หลักการและเหตุผล

เปิดอรมวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561     เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งาน internet กันอย่างแพร่หลาย และได้นำเทคโนยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันกันมากขึ้น โดยผ่านระบบ internet of thing ไม่ว่าจะเป็นระบบ smart home เปิดปิดไฟ,เปิดปิดประตู ระบบ smart farm เปิดปิดก๊อกน้ำ,ระบบควบคุมอุณหภูมิ,ระบบให้อาหารสัตว์แม้กระทั้งระบบโรงงานอุสาหกรรมก็ได้นำเอาระบบ iot เข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุนสายการผลิต เช่นระบบ วางแผนการผลิต actual planing เป็นต้น

      ดังนั้นทางเราจึงได้ทำการเปิดหลักสตูร iot โดยใช้ Arduino Node MCU ในการอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการนำระบบ iot มาประยุกต์ใช้งานในองค์กรเพื่อบริหารจัดการในด้านต่างๆหรือนักเรียนนักศึกษาต้องการนำความรุ้ไปประยุกต์ใช้ในการทำโปรเจกโดยสามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลายตามความต้องการซึ่งมีหัวข้อในการอบรมดังนี้


โดยมีเนื้อหาการอบรมดังต่อไปนี้วันที่1

 • แนะนำบอร์ด ESP8266 NodeMCU
 • เครื่องมือในการเขียนโปรแกรม Arduino IDE
 • อธิบายการควบคุม Input/Output
 • เปิดปิดไฟ 0-220V ด้วย Relay
 • เซนเซอร์ความชื้นและอุณหภูมิ
 • ESP8266 NodeMCU ติดต่อ RFID
 • เช็นเซอร์ Ultrasonic วัดระยะทาง
 • การเชื่อมต่อ NodeMCU เข้า Network
 • รับส่งข้อมูลแบบ GET / POST
 • บันทึกและแสดงความชื้นและอุณหภูมิบนเว็บ
 • เขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูลโดยให้ ESP8266 ส่งข้อมูลไปที่ PHP และบันทึกข้อมูลลง Mysql
 • การใช้ NodeMCU ร่วมกับ JQuery
 • ESP8266 สั่งงานผ่านนะบบ CloudMQTT
 • ส่งข้อความจาก NodeMCU เข้า LINE
 • สั่งงานและมอนิเตอร์ NodeMCU ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย Blynk

วันที่2

Workshop
 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Nodejs สร้างระบบบริหารจัดการ Acutual Plaining สายการผลิตแบบ Real time โดยใช้ Arduino อ่านค่า RFID ส่งค่าไปบันทึกที่ฐานข้อมูลพร้อมรายงานขึ้นหน้าจอ Dashboard แบบ Real time
ค่าอบรม(พร้อมอุปกรณ์) นักศึกษาไม่เกินปริญญาตรี 2,100 บุคคลทั่วไป 2,600(พร้อมอุปกรณ์)

โอนเงิน50%เพื่อจองที่นั่งโทร: 080-992-6565(หน่อง),093-639-8974(ธีร์) หรือ อีเมล์ nn.it@hotmail.com
 • ธนาคารทหารไทย สาขาบิ๊กซี เคหะร่มเกล้า เลขที่ 279-2-02162-4 ชื่อบัญชี ร.ต.โฆษิต อารมณ์สวะ
 • ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.10 เลขที่ 074-0-25557-6 ชื่อบัญชี นายโฆษิต อารมณ์สวะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลองจั่น เลขที่ 040-2-65486-6 ชื่อบัญชี นายโฆษิต อารมณ์สวะ

บรรยากาศการฝึกอบรมวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556(รุ่น3)

บรรยากาศการฝึกอบรม

 
   

วิธีการสมัคร

แจ้งชื่อ เบอร์โทร มาที่ E-mail: nn-it@hotmail.com หรือ โทร.080-992-6565

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ที่อยู่:688/165 หมู่บ้านรื่นฤดี 5 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ติดต่อ Mobile: 080-992-6565Email: nn.it@hotmail.com
วันที่ทำการอบรม เสาร์ – อาทิตย์ 9.00-17.00 น. วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3034042480

วิธีการชำระเงิน

ธนาคารทหารไทย สาขาบิ๊กซี เคหะร่มเกล้า เลขที่ 279-2-02162-4 ชื่อบัญชี ร.ต.โฆษิต อารมณ์สวะ
ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.10 เลขที่ 074-0-25557-6 ชื่อบัญชี นายโฆษิต อารมณ์สวะ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลองจั่น เลขที่ 040-2-65486-6 ชื่อบัญชี นายโฆษิต อารมณ์สวะ

ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้สองทาง (ชำระเงินมัดจำ 50%)
ทำการ Scan สลิป ATM และส่งมาทางอีเมล์ nn.it@hotmail.com
หรือโทรแจ้งได้ที่ 080-992-6565 (คุณโฆษิต อารมณ์สวะ)

ประวัติผู้สอน

โฆษิต อารมณ์สวะ
เจ้าของเว็บไชต์ www.dashboardweb.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(IT) มหาวิทยาลัยธนบุรี
โล่รางวัลผลการเรียนดีเด่น 2ปีซ้อน

ประวัติการทำงาน

บริษัท โกอิ้งเจ็ส จำกัด
ให้บริการในการพัฒนาระบบ ERP, CRM และ BI(Business Intelligence)
ทำงานตำแหน่ง Senior Software Developer(jQuery)
พัฒนา Dashboard, Report โดยใช้ jQuery ในการพัฒนาเพื่อแสดงรายงานแสดงกราฟโดยเน้นการใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนำไปวิเคราะห์เป็นเครื่องมือให้การตัดสินใจของผู้บริหาร (Business Intelligence)

บริษัท บีเอ็นโอกรุ๊ป จำกัด
ทำงานตำแหน่ง Senior Software Developer
เขียนโปรแกรมทำ Content แบบ Real-time เพื่อนำไปใช้กับระบบ Digital signageหรือนำมาใช้กับเว็บไชต์ เช่น รายงานสายการบินแสดงอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Real-time เน้นการทำงานแบบ Real-time
เขียนโปรแกรมควบคุมการผลิต (Process Control) ภายในโรงงานโดยใช้ภาษา php+xml+flash(as3) แสดงผลผ่านจอ Display LCD
เขียนโปรแกรมควบคุมระบบรถบรรทุก (Truck Control) ภายในโรงงาน SCG สระบุรีแบบ Realtime โดยใช้ php+xml+flash(as3) จัดการจากจุดศูนย์กลางผ่านเว็บไชต์ให้แสดงผลผ่านจอ Display LCD ประจำโรงงาน
พัฒนาเว็บ เว็บ Aplication php, xm, jquery, ajax, mysql, flash(as3)+server-side

ประวัติการอบรม

วิทยากรอบรม ETL (Extraction, Transformation and Loading) ให้กับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
วิทยากรอบรม การสร้าง Dashboard สรุปข้อมูลออกมาเป็นกราฟให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) CDE+jQuery
วิทยากรอบรม jQuery บริษัท เว็บเซอร์วิสจำกัด
วิทยากรอบรม jQuery ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
วิทยากรอบรม (Manufacturing Realtime Management) บริษัทโมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศ
วิทยากรอบรม CDE(Community Dashboard Editor) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยากรอบรม CDE(Community Dashboard Editor) บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัย
วิทยากรอบรม Dashboard BSC บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด