+6680-992-6565

เกี่ยวกับ เรา

เอ็นเอ็นไอที

เอ็นเอ็นไอที พัฒนา Software เพื่อธุระกิจ SME เพื่อให้ธุระกิจอยู่รอดและมั่นคงทางเรามีบริการหลากหลายรูปแบบ ที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจ SME เกิดใหม่มีแนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพเช่น KPI Application CRM Application, Dashboard, CDE Dashboard Target, Dashboard Planning ล้วนแต่เป็น Software ที่ส่งเสริม, วิเคราะห์, วางแผน และเป็นตัวควบคุมขับเคลื่อนไปในโลกธรุกิจอย่างทันต่อการแข่งขันให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

HTML/CSS
100%
Design
86%
Mysql
69%
PHP
85%

เอ็นเอ็นไอที :ก่อตั้งเมื่อ 02/04/2553

เพื่อให้บริการ: สร้าง Dashboard หรือ Web Application สำหรับ SME ให้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ
จุดเด่นบริการ :เราใช้ Library ของ Kendoui ที่กำลังเป็นที่นิยมที่ซื้อ Licence สำหรับนักพัฒนา Kendoui ที่ได้มาตรฐานและเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านงานพัฒนา Dashboard มากว่า 3 ปี
สำนักงาน :ตั้งอยู่ที่ 1116/33 ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10200

ประวัติ

โฆษิต อารมณ์สวะ
เจ้าของเว็บไชต์ www.dashboardweb.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(IT) มหาวิทยาลัยธนบุรี
โล่รางวัลผลการเรียนดีเด่น 2ปีซ้อน

ประวัติการทำงาน

บริษัท โกอิ้งเจ็ส จำกัด
ให้บริการในการพัฒนาระบบ ERP, CRM และ BI(Business Intelligence)
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Senior Software Developer(jQuery)
พัฒนา Dashboard ,Report โดยใช้ jQuery ในการพัฒนาเพื่อแสดงรายงาน,แสดงกราฟโดยเน้นการใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนำไปวิเคราะห์เป็นเครื่องมือให้การตัดสินใจของผู้บริหาร(Business Intelligence)

บริษัท บีเอ็นโอกรุ๊ป จำกัด
ทำงานตำแหน่ง Senior Software Developer
เขียนโปรแกรมทำcontent แบบRealtime เพื่อนำไปใช้กับระบบDigital signageหรือนำมาใช้กับเว็บไชต์ เช่น รายงานสายการบิน,แสดงอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Realtime เน้นการทำงานแบบ Realtime
เขียนโปรแกรมควบคุมการผลิต(Process Control)ภายในโรงงานโดยใช้ภาษา php+xml+flash(as3)แสดงผลผ่านจอDisplay LCD
เขียน โปรแกรมควบคุมระบบรถบบทุก(Truck Control)ภายในโรงงาน SCG สระบุรีแบบ Realtime โดยใช้ php+xml+flash(as3)จัดการจากจุดศูนย์กลางผ่านเว็บไชต์ให้แสดงผลผ่านจอ Display LCDประจำโรงงาน
พัฒนาเว็บ เว็บ Aplication php,xm,jquery,ajax,mysql,flash(as3)+server-side

ประวัติการอบรม

วิทยากรอบรม ETL (Extraction, Transformation and Loading) ให้กับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
วิทยากรอบรม การสร้าง Dashboard สรุปข้อมูลออกมาเป็นกราฟให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)CDE+jQuery
วิทยากรอบรม jQuery บริษัท เว็บเซอร์วิสจำกัด
วิทยากรอบรม jQuery ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
วิทยากรอบรม (Manufacturing Realtime Management) บริษัทโมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศ
วิทยากรอบรม CDE(Community Dashboard Editor) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยากรอบรม CDE(Community Dashboard Editor) บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัย
วิทยากรอบรม Dashboard BSC บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด