+6680-992-6565

อบรม หลักสูตร Pentaho BI (Inhouse Training)

cde tool cde tool

หลักการและเหตุผล

Pentaho เป็นซอฟแวร์ที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจในข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดของในหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานระบบงานในองค์กรทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นมีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น Data Integration, Reporting, Cube, Dashboards

Pentaho เป็น Software Opensource ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและไม่ต้องมีความรู้ในด้าน BI หรือ Software มากนัก เพราะ Pentaho มีเครื่องมีในการจัดการให้หมดแล้ว จึ่งเหมาะแก่การนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล BI ในองค์กรที่มีขนาดเล็ก,ขนาดกลาง หรือ ขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

Pentaho ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศไทย แต่เนื่องจากการเริ่มต้นศึกษา Pentaho ด้วยตนเองนั้นค่อนข้างเป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน เราจึงเปิดอบรม Pentaho สำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงาน หรือ บุคคลทั่วไปที่ต้องการแนวทางในการนำ Pentaho ไปใช้ภายในบริษัท เพื่อลดเวลาในการศึกษา,ลดค่าใช้จ่ายในองค์กร และ มีความเข้าใจในการใช้งาน Pentaho ที่ถูกต้อง

Pentaho Data Integration

cde tool

เป็นเครื่องมือเพื่อใช้สร้างคลังข้อมูล (Data Warehouse) โดยทำการดึงข้อมูลจาก Data Source ต่างๆ นำมาปรับให้ได้รูปแบบข้อมูลที่ต้องการ แล้วนำเข้าสู่ Data Warehouse ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการ ETL

Pentaho Report Designer (Reporting)

cde tool cde tool cde tool

เป็นอีกเครื่องมือของ Pentaho เอาไว้สำหรับสร้างรายงานช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถสร้างรายงานได้ง่ายขึ้น สามารภสร้างกราฟหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กราฟ Pie, Bar,Line,Stack เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละรายงานได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนำรายงานไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ เช่น CDE Dashboad หรือโปรแกรมอื่นๆ

Pentaho Schema Workbench (Cube)

cde tool cde tool cde tool

Schema Workbench เป็นเครื่องมือออกแบบที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างและทดสอบ OLAP cube ได้อย่างง่ายSchema Workbench มีเอ็นจิน Mondrian ที่ Run Multi-dimensional expressions หรือ MDX ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคำสั่ง SQL เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลเค้าร่าง (schema) ชนิด ROLAP (Relational OLAP) แฟ้มเค้าร่าง (schema files)จัดเก็บในรูปแบบ XML ที่เป็นโครงสร้างของ Cubeเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง FACT และ ตาราง DIMENSION ในระบบฐานข้อมูล

Pentaho Dashboard Editor (CDE)

cde tool cde tool cde tool

Dashboard Editor(CDE) เป็นเครื่องมื่อในการสร้าง Dashboard โดยมีเครื่องมีให้ใช้มากมายที่เพียงพอต่อการสร้าง Dashboard สรุปข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์และตัดสินใจ

*** นอกจากผู้อบรมจะได้เรียนรู้เรื่องการใช้เครื่องมือของ Pentaho BI แล้วผู้เข้าอบรมยังได้ความรู้เกี่ยวกับ Business Logic การทำ KPI ประเมินบุคคลซึ่งเป็น Workshop ในการอบรมครั้งนี้อีกด้วย

ประยุกต์ใช้งาน

ระบบบริหารฝ่ายบุคคล
ระบบบริหารงานขาย
ระบบริหารเจ้าหนี้/ลูกหนี้
 • ระบบบริหารฝ่ายบุคคล
 • ระบบบริหารงานขาย
 • ระบบริหารเจ้าหนี้/ลูกหนี้
 • อื่นๆ
"อบรม 2 วัน ค่าอบรมท่านละ 3,000 บาท ไม่เกิน 10 ท่าน ผู้เข้าอบรมนำโน๊ตบุคมาเอง (อบรมเสาร์-อาทิตย์ลด 10%)"

โดยมีเนื้อหาการอบรมดังต่อไปนี้

 • Download BI Server
 • - Installing Data Integration
 • - Installing Report Designer
 • - Installing Schema Workbench(Cube)
 • - Installing Dashboard Editor
 • Data Integration(ETL)
 • - Explains Extract Transform and Load and Tools.
 • - Exsample
 • - Text to Database
 • - Database to Text
 • - Database to Database
 • - Other.
 • - Import/Export ETL Job
 • - Setting ETL Schedule
 • Report Designer(Reporting)
 • - Seting Connection
 • - Tool and Report Layout
 • - Data Source
 • - Report Tempates
 • - Report Wizard
 • - Publish
 • Schema Workbench(Cube)
 • - Explains Schema Workbench and Tool
 • - Practice Schema Workbench.
 • - Publish
 • Dashboard Editor(CDE)
 • - File and Setings
 • - Workspace Selector
 • - Example Dashoboard
 • - Get Start CDE
 • - Practice Dashboard Editor
เบอร์โทร: +6680-992-6565 อีเมลล์: nn.it@hotmail.com

บรรยากาศการฝึกอบรมวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556(รุ่น3)

บรรยากาศการฝึกอบรม

 
   

วิธีการสมัคร

แจ้งชื่อ เบอร์โทร มาที่ E-mail: nn-it@hotmail.com หรือ โทร.080-992-6565

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ที่อยู่:688/165 หมู่บ้านรื่นฤดี 5 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ติดต่อ Mobile: 080-992-6565Email: nn.it@hotmail.com
วันที่ทำการอบรม เสาร์ – อาทิตย์ 9.00-17.00 น. วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3034042480

วิธีการชำระเงิน

ธนาคารทหารไทย สาขาบิ๊กซี เคหะร่มเกล้า เลขที่ 279-2-02162-4 ชื่อบัญชี ร.ต.โฆษิต อารมณ์สวะ
ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.10 เลขที่ 074-0-25557-6 ชื่อบัญชี นายโฆษิต อารมณ์สวะ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลองจั่น เลขที่ 040-2-65486-6 ชื่อบัญชี นายโฆษิต อารมณ์สวะ

ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้สองทาง (ชำระเงินมัดจำ 50%)
ทำการ Scan สลิป ATM และส่งมาทางอีเมล์ nn.it@hotmail.com
หรือโทรแจ้งได้ที่ 080-992-6565 (คุณโฆษิต อารมณ์สวะ)

ประวัติผู้สอน

โฆษิต อารมณ์สวะ
เจ้าของเว็บไชต์ www.dashboardweb.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(IT) มหาวิทยาลัยธนบุรี
โล่รางวัลผลการเรียนดีเด่น 2ปีซ้อน

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันรับราชการทหารอากาศ
พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล

บริษัท โกอิ้งเจ็ส จำกัด
ให้บริการในการพัฒนาระบบ ERP, CRM และ BI(Business Intelligence)
ทำงานตำแหน่ง Senior Software Developer(jQuery)
พัฒนา Dashboard, Report โดยใช้ jQuery ในการพัฒนาเพื่อแสดงรายงานแสดงกราฟโดยเน้นการใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนำไปวิเคราะห์เป็นเครื่องมือให้การตัดสินใจของผู้บริหาร (Business Intelligence)

บริษัท บีเอ็นโอกรุ๊ป จำกัด
ทำงานตำแหน่ง Senior Software Developer
เขียนโปรแกรมทำ Content แบบ Real-time เพื่อนำไปใช้กับระบบ Digital signageหรือนำมาใช้กับเว็บไชต์ เช่น รายงานสายการบินแสดงอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Real-time เน้นการทำงานแบบ Real-time
เขียนโปรแกรมควบคุมการผลิต (Process Control) ภายในโรงงานโดยใช้ภาษา php+xml+flash(as3) แสดงผลผ่านจอ Display LCD
เขียนโปรแกรมควบคุมระบบรถบรรทุก (Truck Control) ภายในโรงงาน SCG สระบุรีแบบ Realtime โดยใช้ php+xml+flash(as3) จัดการจากจุดศูนย์กลางผ่านเว็บไชต์ให้แสดงผลผ่านจอ Display LCD ประจำโรงงาน
พัฒนาเว็บ เว็บ Aplication php, xm, jquery, ajax, mysql, flash(as3)+server-side

ประวัติการอบรม

วิทยากรอบรม ETL (Extraction, Transformation and Loading) ให้กับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
วิทยากรอบรม การสร้าง Dashboard สรุปข้อมูลออกมาเป็นกราฟให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) CDE+jQuery
วิทยากรอบรม jQuery บริษัท เว็บเซอร์วิสจำกัด
วิทยากรอบรม jQuery ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
วิทยากรอบรม (Manufacturing Realtime Management) บริษัทโมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศ
วิทยากรอบรม CDE(Community Dashboard Editor) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยากรอบรม CDE(Community Dashboard Editor) บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัย
วิทยากรอบรม Dashboard BSC บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด